Đau đớn tình yêu

0
120

Để yêu một người mà phải ôm trọn những đau đớn.

Tuổi trẻ của em, không gánh được!

Nên xem  Những người không nên tìm

Gửi phản hồi