Đau đớn tình yêu

0
162

Để yêu một người mà phải ôm trọn những đau đớn.

Tuổi trẻ của em, không gánh được!

Nên xem  Đường cũ nhưng người xưa

Gửi phản hồi