Home Cuộc sống

Cuộc sống

Sống một mình

Anh đã chuẩn bị tâm lý cứ sống như vậy cả đời nhưng em đã trở lại

Tình yêu đồng tính

Tình yêu của tôi vẫn bị xã hội kì thị lắm Vẫn bị người ta giễu cợt lắm các cậu biết sao không vì...

Cái em muốn

Cái em muốn là bình yên là mưa nắng có nhau là bên nhau trọn đời

Trời đang mưa

Chỗ anh trời đang mưa anh dường như thấy em đang khóc

thích một người

Hoá ra thích một người là ngay cả khi chỉ đi trên cùng một con đường với người ấy thôi cũng cảm thấy hạnh...

Người duy nhất

Vì thế giới của tôi vốn dĩ rất ít người nên khi bước vào cô ấy bỗng trở thành người duy nhất

Người tôi thương

Cậu ấy là người tôi thương thương đến nỗi chẳng dám chung đường

Chỉ cần cố gắng

Cuộc đời không phải lúc nào cũng nói chỉ cần cố gắng là được

Tình cảm

Tình cảm là đôi giày, vừa chân ai nấy xỏ không phải của mình đừng dòm ngó mất công