Cụm từ TAG là gì

0
152
TAG
TAG

Cụm từ “tag” thể hiên một hành động đánh dấu , them lượt. hiểu đơn giản hơn là đánh dấu một ai đó.” Tag” được những người sử dung trong facebook rất nhiều , để đánh dấu , thêm một người nào đó vào bài viết, sự kiên hay hình ảnh của mình.

TAG là gì
TAG là gì

Một vài ví dụ để các ban rõ hơn về cụm từ này:
Tôi sẽ “tag” bạn vào bài viết của tôi: tôi sẽ đánh dấu bạn vào bào viết của tôi.
Bạn nhớ “tag” tôi vào hình nhé .Bạn nhớ đánh dấu tôi vào hình nhé

Nên xem  Giải thích từ ACE

Gửi phản hồi