Con gái

Đừng yêu ai quá.

Đừng hy vọng vào ai quá nhiều.

Đừng chờ đợi ai quá lâu.

Nên xem  Duyên phận

Leave a Response