Chuyện tình cảm

0
203

Chuyện tình cảm thì cũng giống như hai con người nắm kéo hai đầu của một sợi dây thun.

Người buông tay sau nhất định sẽ bị đau.

Nên xem  Ảo tưởng và sự thật

Gửi phản hồi