Chân lý của một tình bạn

0
210

Friendship

Đồ vật tốt nhất là đồ vật mới,

người bạn tốt nhất là người bạn cũ

Nên xem  Thánh Bolero Lưu Minh Tài bất ngờ tung MV Ghen

Gửi phản hồi