Câu trả lời của tình yêu

0
202

Thời gian là câu trả lời duy nhất và đúng nhất cho một TÌNH YÊU.

Nên xem  Có một kiểu tình yêu

Gửi phản hồi