Cái em muốn là bình yên là mưa nắng có nhau là bên nhau trọn đời

Nên xem  Trở ngại.

Leave a Response