Bff có nghĩa là gì?

0
373
Bff
Bff

BFF là viết tắt của Best Friends Forever, có nghĩa là “Mãi mãi là bạn tốt nhất”, hoặc cũng có thể là viết tắt của Best Facebook On Friend, có nghĩa là “Bạn tốt trên facebook”. Hoặc cũng có thể hiểu từ này chỉ Bạn thân, bạn tri kỷ, những người bạn tốt, có thể là nam – nam, nữ – nữ, nam – nữ đều được.

Bff - bạn thân
Bff – bạn thân
Nên xem  SCD có nghĩa là gì?

Gửi phản hồi