Anh và em.

0
132

Anh và em.

Chúng ta dường như được trời dạy

Hôn nhau trên thượng giới và trời đã đày chúng ta xuống trần để xem chúng ta có hiểu những điều đã được dạy đó chăng.

Nên xem  Hạnh phúc của người khác.

Gửi phản hồi