AYD là từ viết tắt của câu hỏi “Are you Done ?” được dịch nghĩa là bạn làm việc gì đó xong chưa

AYD là gì?
AYD là gì?
Nên xem  VL có nghĩa là gì? Đính chính lại từ VL.

Leave a Response