2moro: đọc lên có thấy quen quen không? Đó chính từ chữ viết tắt của tomorrow, có nghĩa là ngày mai đấy

2moro = tomorrow
2moro = tomorrow
Nên xem  OMC là viết tắt của từ gì?

Leave a Response