Cuối cùng trong cuộc đời, con gái không ở bên cha mẹ vĩnh viễn.

Chỉ có hai người yêu nhau ở bên nhau gần như 100% cuộc đời.

Nên xem  Những stt yêu thương cực hay

Leave a Response