Cuộc sống

yêu thương một người

yêu thương một người

yêu thương một người

Nếu như cuộc đời này chỉ có thể hết lòng yêu thương một người em nghĩ người đó nhất định là anh

Nên xem  Vì sao lại sợ yêu.

Post Comment