Tình yêu

Vì tình yêu thay đổi

Vì tình yêu thay đổi

Vì tình yêu thay đổi

Tình yêu khiến ta làm được những việc gần như không thể đối với người khác.

 

Nên xem  Ngày mưa mang đến những nỗi buồn và hoài niệm

Post Comment