Cuộc sống

Tình yêu đơn phương

Tình yêu đơn phương

Tình yêu đơn phương

Yêu đơn phương

là tự nguyện đau

là âm thầm nhớ

là đợi mong thấp thỏm

là ấm ức ghen tuông

Nên xem  Cô đơn khi yêu

Post Comment