Hỏi đáp

PST có nghĩa như thế nào?

PST có nghĩa như thế nào?

PST có nghĩa như thế nào?

PST là viết tắt của photoshop, một phần mềm cho phép chỉnh sửa ảnh của hãng Adobe. Có thể dùng như một:

PST là gì?
PST là gì?

1. danh từ: chỉ phần mềm nói trên
VD: sao không dùng pts ấy?
2. động từ: chỉ việc chỉnh sửa ảnh bằng phần mềm Photoshop
VD: Ảnh pts rồi đúng không?

Nên xem  Dth là viết tắt của từ gì?

Post Comment