Tình yêu

Nụ cười và nước mắt.

Nụ cười và nước mắt.

Nụ cười và nước mắt.

Đôi lúc nước mắt đáng quý hơn cả nụ cười.

Nụ cười có thể tặng cho bất cứ ai.

Nước mắt thì chỉ dành cho những người mà ta không muốn mất.

Nên xem  Tình yêu và nỗi sợ

Post Comment