Hỏi đáp

HPAN là gì?

HPAN là gì?

HPAN là gì?

HPAN là viết theo kiểu ngôn ngữ mạng của từ Happy Anniversary. Mang nghĩa kỷ niệm chúc mừng ngày nào đó.

Ví dụ như hpan 1 month có nghĩa là kỷ niệm 1 tháng.

HPAN dùng để làm gì?
HPAN dùng để làm gì?
Nên xem  NF trên facebook có nghĩa là gì?

Post Comment