Tình yêu

Em của ngày hôm nay.

Em của ngày hôm nay.

Em của ngày hôm nay.

Em thích em của ngày hôm nay.

Lạnh lùng, dở hơi và sẵn sàng bỏ rơi thứ mình không cần tới!!

Nên xem  Đừng phán xét người khác

Post Comment