Tình yêu

Em của ngày hôm nay.

Em của ngày hôm nay.

Em của ngày hôm nay.

Em thích em của ngày hôm nay.

Lạnh lùng, dở hơi và sẵn sàng bỏ rơi thứ mình không cần tới!!

Nên xem  Hãy cẩn thận với những gì bạn nói.

Post Comment