Hỏi đáp

Dịch nghĩa B2W

Dịch nghĩa B2W

Dịch nghĩa B2W

B2W là một từ viết tắt của tiếng anh mà những bạn trẻ VN tự sáng tạo ra theo tiếng lóng.

  • B2W là từ viết tắt của “Back To Work” có nghĩa là “quay lại làm việc”
  • Nhưng mặt khác B2W là từ viết tắt đầy kiêu hãnh “Born To Win”, tiếng Việt là “sinh ra để thắng”
Những nghĩa của B2W
Những nghĩa của B2W
Nên xem  Deso là từ viết tắt của tiếng việt hay tiếng anh

Post Comment