Tình yêu

Con gái khi yêu

Con gái khi yêu

Con gái khi yêu

Con gái

Đừng yêu ai quá.

Đừng hy vọng vào ai quá nhiều.

Đừng chờ đợi ai quá lâu.

Nên xem  "Tùy"

Post Comment