Tổng hợp

Chiêm nghiệm về tình yêu

Chiêm nghiệm về tình yêu

Chiêm nghiệm về tình yêu

Tình yêu và hạnh phúc giống như những hạt mưa vậy

Trông thấy nhiều nhưng đưa tay giữ chúng thật khó.

Nên xem  Tình bạn chân thành

Post Comment