Cuộc sống

Chỉ cần cố gắng

Chỉ cần cố gắng

Chỉ cần cố gắng

Cuộc đời không phải lúc nào cũng nói chỉ cần cố gắng là được

Nên xem  Noel ấm áp hơn với những lời chúc ý nghĩa

Post Comment