Funy

Cầm lái

Cầm lái

Cầm lái

 

Hai người say rượu nói với nhau: “Mày phóng vừa thôi, tao chưa muốn chết đâu”.

Người kia ngạc nhiên: tao có cầm lái đâu..

– Ủa tao tưởng mày lái! Nãy giờ sợ gần chết mà không dám nói.

– !!!!!

Nên xem  Đàn ông là chúa tò mò

Post Comment