Hỏi đáp

ADY có nghĩa là gì?

ADY có nghĩa là gì?

ADY có nghĩa là gì?

AYD là từ viết tắt của câu hỏi “Are you Done ?” được dịch nghĩa là bạn làm việc gì đó xong chưa

AYD là gì?
AYD là gì?
Nên xem  Acc là gì?

Post Comment